Nhận thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu khách hàng

  • Vẽ mạch sao chép board.
  • Thiết kế board theo ý tưởng khách hàng.
  • Sao chép nguyên lý board có sẵn.
  • Đồ án, board thử nghiệm,..

Vui lòng gửi chi tiết yêu cầu vào mail: dientuphucloc@gmail.com

  • chức năng hoạt động.
  • Hình ảnh, chức năng board ( sao chép).
  • Các yêu cầu chi tiết.
  • Số lượng sản xuất hoặc board mẫu thử nghiệm.

Chúng tôi sẽ kiểm tra và báo  giá chi tiết.

Mail: dientuphucloc@gmail.com

Phone: 0938.0.34.377 ( Mr. Trưởng)